Kerst 2015

God zond naar deze wereld,
vol van verdriet en veel geweld:
geen aartsengel Gabriël,
met zijn soldaten,
voedselpakketten
 of advocaten.
Niet met afgedankte engelenkledij,
gevloek, gekift of moordpartij.
Hij zond geen extra geld
en zeker….. geen geweld..
Nee, Hij kwam Zelf,
niet in paleis, kasteel of concerthal,
maar in een kleine dierenstal.
Hij was geen vorst, maar timmerman.
 Honger, ziekte, dood:
Hij wist er alles van.
Genas zieken, deelde brood,
vertelde hoe Zijn Vader is
liet zien hoe prachtig liefde is.
Maar Hij werd niet geloofd,
van eer en vrijheid
hebben ze Hem beroofd
Hij werd geslagen en gehoond
uiteindelijk door mensen
met de dood aan het kruis ‘beloond’.
Ja Hij leed helse pijnen
 werd door God verlaten
en begraven…
Maar
Hij overwon!
Maakte de weg tot God weer vrij,
zowel voor jou als ook voor mij.
Hij werd ons brood
en onze wijn,
steeds zullen wij Hem gedenken,
tot we eens voor altijd
samen zullen zijn!