Benne Solinger

Wat een vriend is toch die Jezus,
die mijn zonden op zich nam.
Goede Vrijdag is zijn Motto
na Pasen kan ik alles aan.
Gaf zijn leven voor de mensheid,
brak de banden van de hel,
maar de mensheid laat hem stikken,
dat begrijp je zeker wel!

Nee, dat kan ik echt niet snappen,
haast niemand die het nog gelooft,
vroeger wel, maar ’t werd steeds minder
’t vuur lijkt bijna uitgedoofd.
Heus zijn vriendschap die bekoelt niet,
die houdt stand in eeuwigheid.
Vriendschap blijft bij Hem echt vriendschap,
zegt het voort, uit dankbaarheid!

Benne Solinger, april 2012

God sprak en ’t was: zon, maan, gewas.
Zelfs dier en mens, dat was zijn wens
in een zondeloos Paradijs.
MAAR!
Ook satan sprak, verleidde mens die
wilde zijn als God. De zonde kwam,
de dood trad in en het geweld brak los.

Gods spraak werd vlees door Heil’ge Geest
daardoor Maria: ‘MA’.
Het vlees dat sprak zijn Vaders Woord,
maar werd daarom door mens vermoord aan het
vervloekte kruishout. Voor God geen plaats
op deze aard’. Zijn maaksel spuugt Hem uit.

Er volgde een begrafenis, speciaal voor jou en mij,
‘t was de eerste in zijn soort: totaal van zonden vrij.
Gods Spraak stond op..
vertoonde Zich aan velen in het land. En na
zijn eigen Hemelvaart zit Hij aan Vaders hand.

Zij zonden Geest, op Pinksterdag, wil wonen in
je hart. En wie die Geest ‘n plekje geeft krijgt
liefde in zijn hart. Gods liefde is zo wonderbaar,
het gaat van Hem steeds uit. Maak plaats,
maak plaats geloof het maar en nog veel beter:
“leef er naar”.

Benne Solinger

Een FESTIJN hier aan de IJssel,
waar het BREIN centraal in staat,
laat heel Deventer gaan bruisen…
lijkt de moeite meer dan waard!
Kom bewegen, kijken, luist’ren
naar theater, zang en dans,
vlakbij de IJssel aan het water,
breng je BREIN weer in cadans.

Soms is er ‘haper’ in je BREIN,
ben je min of meer chaotisch
of lijkt je BREIN op een woestijn!
Soms denk je absoluut niet logisch,
ga dan klimmen op de muur,
of beweeg als Nelli Cooman, ja
je BREIN wordt dan weer puur!

Dans de Salsa, fris je BREIN
of creëer je eigen hersens,
in de braincar, op de brainwaves,
doe met een theater mee
kom eens kijken voor de gein..
Heel erg leuk voor jong en ouder
KOM…… doe MEE
met
BREINFESTIJN!

Benne Solinger

Wij liggen samen aan de IJssel:
jij en ik.
Jij groot en majesteitelijk,
ik loom
en in jouw gras.

Ik wandel door jou, word verliefd
op je schoonheid,
kunst, ouderdom, geschiedenis
je groen,
en stromend water.

Fraaie oude Hanzestad:
Deventer,
je doet mijn hart steeds sneller slaan!
Intens
geniet ik van je.

Ik wil graag in je wonen
als fotograaf en als poëet!

Je behagen
met gedicht en lied,
je levenslang beminnen.

Benne Solinger

God zond naar deze wereld,
vol van verdriet en veel geweld:
geen aartsengel Gabriël,
met zijn soldaten,
voedselpakketten
 of advocaten.
Niet met afgedankte engelenkledij,
gevloek, gekift of moordpartij.
Hij zond geen extra geld
en zeker….. geen geweld..
Nee, Hij kwam Zelf,
niet in paleis, kasteel of concerthal,
maar in een kleine dierenstal.
Hij was geen vorst, maar timmerman.
 Honger, ziekte, dood:
Hij wist er alles van.
Genas zieken, deelde brood,
vertelde hoe Zijn Vader is
liet zien hoe prachtig liefde is.
Maar Hij werd niet geloofd,
van eer en vrijheid
hebben ze Hem beroofd
Hij werd geslagen en gehoond
uiteindelijk door mensen
met de dood aan het kruis ‘beloond’.
Ja Hij leed helse pijnen
 werd door God verlaten
en begraven…
Maar
Hij overwon!
Maakte de weg tot God weer vrij,
zowel voor jou als ook voor mij.
Hij werd ons brood
en onze wijn,
steeds zullen wij Hem gedenken,
tot we eens voor altijd
samen zullen zijn!
Aan het laden...