Kleur bekennen (semi spicht)

Rode, blauwe
geelgeruite
groengestreepte
in ’t verschiet.

Zachtoranje
pimpelpaarse
en ze heten
allen “Piet”.

Negerzoenen
zijn verdwenen
zoenen sieren
slechts ’t schap.

Wat gaat er nog
meer verand’ren ?
‘K hoop dat ik ‘t
nog behap.

Brownies, maar ook
jodenkoeken,
daar komt vast ge-
donder van.

Blanke vla en
bruine suiker,
Witlof ? Ook maar
in de ban !

‘k Pleit voor koffie
met een greenie
en voor paarslof
bij de dis.

Regenboogfo-
rel mag blijven.
Hier rest; “ Boter
bij de vis!”

’t Heerlijk avond-
je gaat komen.
Dat keert toch ge-
lukkig weer.

’t Paard valt te be-
discussiëren.
Maar een bisschop ?
Echt niet meer !

O, wat is het
heerlijk wonen
-al het grauwe
gaat aan kant-

in dit poli-
tiek correcte
multicolor
Nederland.

Astrid Aalderink