Grondverzet

Waar paden zich kruisen door drassig grasland
ondergronds de mollen hun gangen graven
zandhopen achterlatend in vlakke grond –
die in dit landschap de boventoon voert
de platen onder het maaiveld zich verschuiven
trillend de sterke wilg haar takken laat wuiven
volgt in een fractie van een fermate: de aardschok!!

Arja Scheffer, mei 2023