Verschil

Een dunne grens tussen
on- of welbehagen
Het knipperen van een oog
dat spiertje bij de mond
Te korte of juist
eindeloze dagen
Een niet gevoelde wond
Iets zeggen waar het
beter was te vragen
Of ziekelijk behagen

Anna Wiersma, 23-11-2021