Uiterwaard

Staalblauw het water
in de plassen
Groen,grijs het landschap
en vaag wit
in silhouet, de stad
Geen ziet de vogel
die stem geeft
aan de stilte
met ijl en zuiver lied

Anna Wiersma