Rika

Vandaag stond een persoon op ‘t spoor
En daardoor Rika kon ik langer naar je kijken
Vlak bij Eefde, voor de brug over het kanaal

Het sein is nu weer veilig, we rijden door
Dat dingen toch zo wezenlijk anders lijken
Zonder snelheid in het spel is wel banaal

Bazuinen vallen weg, een matig engelenkoor
Dooft uit, ik zal niet naar je wezen reiken
Bij zo lang samen, staat Piet Snot voor Paal

Anna Wiersma, februari 2024