Guido Gezelle

Hem sprak de blomme een tale
Hij zag dat bladje
Op het water
Een rooze in de avond
Die avond
Een wezentje met zwart
Kabotseke op
Te Brugge of te Roeselare
Hij keek, verwonderde en sprak
Hij schreef
En leerde de pupillen
Over zijn God
Al zag hij in zijn geestesoog
Op zekere dag
Ook speels een zevenschot

Anna Wiersma, november 2023