Eeuwig gaat voor ogenblik

Als eeuwig enkel eeuwig was
Bestond geen ogenblik
En ogenblik na eeuwig
Is ondenkbaar
Daarom zeg ik
Eeuwig komt na ogenblik

Anna Wiersma, januari 2023