Blackbird

De regen komt.
Daar op het dak
fluit Merula
zijn parelende
hoogste lied.
Zijn toonsoort
en de melodie
maakt duidelijk
dat geen evenknie
hier wordt geduld.
De heldere ritmiek
in deze aria
sluit zijn gebied
hermetisch af
Wie hem trotseert
op het oorlogspad
Wacht dit
krijgshaftig lied

Anna Wiersma