Afscheid

Ik heb je gevonden
toen ik je niet zocht.
Je kwam langszij
we koersten op
dezelfde wind.
Tussen de klippen van
Scylla en Charybdis
zeilden wij.
Adembenemend was de tocht.
Dat wij aan het begin
van onze reis
zo dicht al bij de haven waren
wisten wij niet.
Ik heb je gevonden
niet gezocht.
En moest je laten varen.

Anna Wiersma