Stil even !

Neem de tijd om te denken –
gedachten zijn de weg naar de wijsheid.
Neem de tijd om te voelen –
gevoelens weerspiegelen het diepste  van jezelf.
Neem de tijd om dankbaar te zijn –
dankbare mensen zijn de ozonlaag
van de maatschappij

Alfred Bronswijk