De steen en de dood

Levensweggaander, gij,
Gevangen in het wimpernet van ogenblik,
Maangestraald in zonnewendes
Rood op rood boeigeslagen,
Valbewogen staande opwaarts gevlogen,
Nooit geraakt, nooit bereden de fluisterpaarden
In blauw knagend steppeland, doof
Voor de onziekte van waarheid
Door begrenzing eindig eindeloos.
Gij, onzijnde,
Zoek hartkloppende sferen, hier
De gemelkwegde stelsels,
Die geheimen openbaren van
De steen bij de heg en
Vleugels van voorbij de dood.

Alfred Bronswijk

Geschreven in de stijl van het ‘alogisme’, of ’trans-rationeel- realisme’, 
een streven om buiten de grenzen van het ‘gezond verstand’ te treden en ruimte te geven aan de intuïtie. 
In deze stijl werkten ook dichters o.a. Khlebnikov, Guro en Kruchenykh. 
De laatste schreef met de musicus Matyushin de spraakmakende opera ‘Overwinning op de zon’,1913, 
waarvoor Malevich de beroemde kostuums ontwierp.