Agenda


De 130e BIJEENKOMST IS OP DINSDAG 30 mei 2023 IN DE 7e HEMEL

Beste dichters en dichteressen,

Die 129e bijeenkomst is niet ongemerkt voorbijgegaan! Tegen de twintig aanwezigen en zo’n vijfentwintig geproduceerde dichtwerken. Een hele toer om iedereen aan bod te laten komen, waarbij ook weer de muziek een aanvullende factor vormde. Te beginnen met enkele bekende fabels, zowel in het Frans als in het Nederlands weergegeven, omlijst door de in het Frans gezongen teksten, afkomstig uit de nostalgische gettoblaster van Tinus. Maar ook een lichtvoetig gezongen nummer van Tooske (ja, doe dat maar eens na!) lichtjes muzikaal ondersteund vanaf haar laptop. En, wij mochten een nieuwe kandidaat voor ons Café begroeten in de persoon van Jan de Vlaming die al meteen een gedicht ten beste gaf.

Maar ook onze Arja mochten wij na lange tijd weer verwelkomen die, alsof ze nooit was weggeweest, ons een vrolijk vers voordroeg over leven en lot van de slak. Jet Rotmans blikte nog even terug op de presentatie van haar dichtbundel Zwarte ooievaar, afgelopen vrijdag in Dat Bolwerck in Zutphen. En de afwezigen brachten hun hartelijkste groeten over.

Dus de stemming zat er weer goed in. Die evenwel in radeloosheid en paniek dreigde om te slaan toen bekend werd dat de keuken van De 7e Hemel deze avond leeg was. No cook en no live cooking. Maar na enig telefonisch (moest eigenlijk digitaal) aandringen bleek Da Mario bereid een negental uitwijkelingen op te nemen en daar werd het toch ook nog gezellig. Tot zover – in het kort – de berichtgeving over afgelopen dinsdag.

aar het Café rust nooit (ook zouden er lauweren genoeg zijn) en dus maken wij ons weer op voor het volgende samenzijn en wel op dinsdag 30 mei. Ook weer in De 7e Hemel. Het is dit jaar de derde editie van de IJsselbiënnale en die heeft als thema Grondtonen. Dat leek ons wel een toepasselijk thema en wij vonden Henk van Rossum bereid daarvoor een korte inleiding te schrijven.

Genoeg gepraat voor nu en wij leggen de bal weer graag aan de voeten van onze dichtlieden. Veel genoegen bij het dichten, begenadigd door een golf van inspiratie! En altijd met onze hartelijke groet!

Joseph – Cees – Tinus


Bij het thema van de aprilbijeenkomst 2023 in De 7 E Hemel: ‘Het dierdicht

Je hebt mensen die praten als een kip zonder kop, of die zo stom zijn als het achterend van een varken. Anderen heten weer De Wolf of Griffioen van achteren of Merel, Duifje e.d. van voren. Maar veel leuker is eigenlijk het omgekeerde: dieren met menselijke eigenschappen. Zó leuk, dat de halve kinderliteratuur voornamelijk bestaat uit dieren die mensen na-apen: van De fabeltjeskrant en de Vos Reinaert tot Donald Duck en Ollie B. Bommel.
Kortom: het wordt tijd voor het thema ‘het dierdicht’. En het woord zegt het al: in een dichterscafé dienen die dieren bovendien in dichtvorm te spreken, al dan niet op rijm. Maar dat moet voor ons drommelse dichters (M/V etc.) geen onoverkomelijke kluif zijn.

J.P.