Agenda


UITNODIGING VOOR HET INZENDEN
VAN GEDICHTEN VOOR DE MAAND OKTOBER

Beste dichters en dichteressen!

Ja, toch een uitnodiging (die zou voor onze 112e bijeenkomst zijn geweest) maar we proberen die nu zo goed mogelijk virtueel te benaderen door jullie op te roepen, ‘gewoon’, zoals altijd, de pen ter hand te nemen voor je eigen allerindividueelste expressie van het thema voor oktober: CARPE DIEM.

Onze onmisbare Tinus heeft het thema voor oktober aangedragen, daarvoor ook een inspirerende inleiding geschreven (die als bijlage hierbij gaat) en daar valt veel moois van te maken. Denken wij.

Het is heel jammer dat een fysieke bijeenkomst voorlopig niet mogelijk is, maar wij willen dat gemis zo goed mogelijk compenseren door Café Online nadrukkelijk open te stellen voor het plaatsen van gedichten die anders mondeling zouden worden voorgedragen. Zo wordt het toch een soort voordracht en kun je de gedichten op je gemak lezen en nog eens herlezen. Zend je gedichten in zoals altijd en eind oktober worden ze geplaatst (tenzij je dat per se niet wilt).

Zo hebben we de gedichten voor september al op de website geplaatst!

De welluidende inleiding van Ger van Diepen heeft een aantal onzer tot een dichterlijke expressie bewogen. Wij kregen bijdragen van (in willekeurige volgorde): Wim van den Hoonaard, Ingrid Beckering Vinckers, Astrid Aalderink, Cees Leliveld, Dick van Welzen, Ger van Diepen zelf, Claudine de la Court, Anna Wiersma, Jan van Laar, Sieth Delhaas, Louise Broekhuijzen en last but least Lucy Kortram. Een brede variatie, dus: gaat dat zien – gaat dat zien! En dan nog een stukje breaking news: ga eens naar www.deventer.post nl, dan zie je een replica van ons NS station in Lego van de hand van niemand minder dan onze webmaster Jan Mark Koopmans. Onderdeel van de expositie 100 jaar NS station Deventer. Er is ook een jubileumboek te koop. En er is heel veel interessant nieuws. Doen!

Tot hiertoe onze oproep om het dichterlijk gemoed niet al te zeer laten benauwen door de vraag: mondkapjes wel of mondkapjes niet en laat je collega’s van het Deventer Dichterscafe meegenieten van je dichterlijk talent.

Wij kijken er naar uit!

Een hartelijke groet van jullie Joseph-Cees-Tinus (kwetsbare ouderen)


Thema

De Geboorte van Venus – Sandro Botticelli ca.1483

Carpe Diem

Het thema voor oktober is Carpe Diem (Pluk de Dag).

Op het eerste gezicht lijkt dit een alledaagse, zo niet oppervlakkige aansporing om, zo lang het kan, van het leven te genieten. Maar het krijgt een diepere lading als je je realiseert dat het ook veelvuldig is toegepast in poëzie, met name in de Renaissance. Het bekendste voorbeeld is Sonnet pour Hélène (Sonnet voor Hélène) van Pierre de Ronsard (1524-1585), die Hélène de Surgères, een hofdame van Catharina de Medici voorspelt, dat ze als oude vrouw betreuren zal zijn liefde niet te hebben beantwoord.

Zijn advies: Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie (Pluk vanaf vandaag de rozen van het leven). En door rozen (de roos is het attribuut van Venus) te noemen als symbool voor Carpe Diem geeft hij aan dat hij met zijn avances meer op het oog heeft dan een wandeling met zijn geliefde in de rozentuin of een vluchtig zoentje op een verscholen plekje. Nee, hij geeft daarmee een erotische lading aan het thema. Maar zo’n sonnet heeft nog een andere lading en die betreft de poëzie: het is niet uitgesloten dat de dichter zijn liefde voor Hélène veinst om een schoon vers te kunnen maken. Ook hier een dubbele bodem: door toe te geven aan zijn wensen zal de aanbeden dame net zo beroemd worden als de dichter.

Tot slot: het thema Carpe Diem heeft niet alleen De Ronsard verleid, maar ook tal van light verse- dichters, zoals Amadys Jamyn (1538-1585), in de vertaling van Ernst van Altena:

Voor een Magdalena

Wil je een mens zijn èn een god?
Streef dan als jonge vrouw
als Magdalena naar genot
en toon als besje veel berouw.