Agenda


De 127e BIJEENKOMST OP DINSDAG 28 FEBRUARI 2023 IN DE 7e HEMEL

Beste dichters, dichteressen en dichtliefhebbers in het algemeen:

Ook nu kunnen wij met genoegen terugzien op onze 126e bijeenkomst alweer, nog even fris en fruitig als in onze eerste dagen. Veelvuldig applaus klaterde tegen de doorrookte hanenbalken van De 7 e Hemel. En dat waar wij ons derde lustrum al in april 2026 (D.V.) denken te vieren! Uren, dagen, maanden, jaren….vliegen zij niet als een schaduw heen? In het algemeen is dat zo, behalve op onze dinsdagavonden waar de tijd een wijle stil lijkt te staan.

Helaas moesten enkele zieke dichteressen – zeer tot hun en onze spijt – verstek laten gaan maar daarentegen konden wij ook weer enkele leden begroeten die wij een tijdje hadden moeten missen. Waaronder Niels die van een begrafenisbezoek kwam en enkele tassen met dichtbundels voor ons had meegenomen waaruit wij vrijelijk konden kiezen.

En, ons bereikte ook het bericht omtrent de uitslag van de jaarlijkse poëziewedstrijd van de Openbare Bibliotheek met niemand minder dan onze eigen Dick van Welzen als winnaar van de 1e prijs, op de voet gevolgd door niemand minder dan Pieter Bas Kempe met een eervolle nominatie.

En dan wordt het tijd voor ons thema van de maand februari. De geestelijke vader hiervan is onze Jan van Laar. Zijn inleiding op het spanningsveld rond Beeld en Verbeelding gaat hieronder:


BEELD EN VERBEELDING
Beeld is de projectie van wat men ziet op het netvlies.
Beeld is wat men als werkelijkheid ervaart.

Verbeelding in de poëzie is nabootsing van een geziene of gefantaseerde
werkelijkheid door het gebruik van beeldspraak/metaforen.
Men onderscheidt tweedimensionale beelden (bijv. een schilderij, foto, film)
en driedimensionale beelden (bijv. een beeldhouwwerk, plastiek, tafel).

Voorbeelden van verbeelding n.a.v. het woord ‘steen’ zijn:
’Stenen zullen spreken’ (Lucas 19:40) en ‘Gesprek met de steen’
(Wislawa Szymborska (‘Einde en begin’ p. 93).
Ook de natuur kan een rol spelen: huilende of lachende bomen
of vissen.
Joseph Brodsky pleegt mondeling overleg met Vertumnus, een mythische god.
(‘Strohalmen voor de lezer’, p. 592 vv).

Opmerking
Arnold Grúnberg beweert dat kunstenaars ergens aan willen ontsnappen
en tevens willen weten waarheen zij ontsnappen.
(NRC, Cultureel Supplement, 22 december 2022).
Jan van Laar (februari 2023)


Een mooie opgave dunkt ons en wij verwachten dan ook weer een bruisende stroom van dichterlijke ontboezemingen rond dit thema dan wel dichtwerken naar eigen themakeuze die eveneens tot onze verbeelding zullen spreken.

Graag tot 28 februari!

Joseph – Cees – Tinus