Agenda


UITNODIGING VOOR HET INZENDEN
VAN GEDICHTEN OP CAFÉ ONLINE VOOR DE MAAND APRIL

Beste dichtvrienden (m/v),

Het bagatellenconcours is in zoverre voorbij dat de jury zich hierover heeft uitgesproken in het juryrapport dat jullie hebben ontvangen, maar het concours is nog niet helemaal voorbij: Jullie hebben tot 20 april de tijd om hier nog even mee bezig te zijn, namelijk om te raden welke bagatellen door welke auteur zouden zijn geschreven en uit de genomineerde bagatellen jouw favoriet te kiezen: de publieksprijs. Dus eind april hopen we drie boekenbonnen te kunnen uitdelen: de auteur van de beste bagatel volgens de jury, een voor wie het beste raadt wat bij wie hoort en voor de auteur die de publieksprijs in de wacht sleept. We houden jullie hier nog even mee bezig!

N.B. Er zijn enkele foutjes geslopen in het totaaloverzicht van de ingezonden bagatellen. Dezer dagen zenden wij een verbeterde versie.

Maar: een nieuwe maand vraagt om een nieuw geluid en bij april denken wij aan de geboortedag van de dichter Charles Baudelaire (9 april 1821): tweehonderd jaar geleden. Onze Pieter Bas Kempe stelt voor om in de loop van de maand april stil te staan bij deze unieke persoonlijkheid, nog steeds bekend om zijn bundel Les fleurs du mal , in de vertaling van Bert de Corte ‘De Bloemen van den Booze’ (1946). Moderne vertaling: De Bloemen van het Kwaad.

Waarschijnlijk niet het makkelijkste thema, maar toch: laat je inspireren, laat je dichtaderen openbarsten (dat heb je bij Baudelaire ook wel nodig) door het werk en de persoonlijkheid van deze poète maudit.

Pieter Bas heeft een vlammende toelichting geschreven, evenals zijn vertaling van Baudelaire’s gedicht La Musique, maar kijk ook eens naar zijn andere gedichten, onlangs weer prachtig vertaald door de helaas te vroeg overleden Menno Wigman. Maar ook door zijn levenswandel en levensvisie: uitdagingen genoeg!

Er is op het internet zeker nog meer over hem te vinden, bij voorbeeld in de rubriek: ‘Citaten Baudelaire’.

Inzenden reacties op bagatellenconcours: tot 20 april.
Idem thema april: tot 5 mei.

Rest ons jullie een plezierige en succesvolle dichtmaand toe te wensen, met één been nog in maart (de bagatellen) en met het andere been voorwaarts in april voor een verkenning van een niet alledaagse, maar unieke dichter. Durf het avontuur aan! Maar niet zonder onze welgemeende groet,

Succes en een hartelijke groet!

Joseph – Cees – Tinus