Agenda


De 137e BIJEENKOMST IS OP DINSDAG 19 december 2023 IN DE 7e HEMEL

Vrienden van de ware dichtkunst (m/v),

Over ruim twee weken komen wij alweer bijeen in het knusse bovenzaaltje van de 7e Hemel. Maar onze uitnodiging daarvoor is nooit compleet zonder een blik over onze schouder te werpen naar de bijeenkomst van 28 november die geheel aam Guido Gezelle was gewijd. Weliswaar een dode dichter en dat is voor sommigen (niet jullie hoor!) wel eens een reden om zo’n dichter als oud en afgedaan te beschouwen. Maar bij Guido Gezelle is natuurlijk niets minder waar.

Onze dichters (m/v) hadden zich vol vuur en ijver ingeleefd in de wereld van Gezelle en de vele gedichten waren daar welluidende getuigen van. En ook nu mochten wij een deelneemster uit vroeger dagen weer begroeten: Lucy Kortram (Almere!) die meteen weer een mooi, lang gedicht ten beste gaf. Onze goede Tinus en onze lieftallige Neletta moesten helaas verstek laten gaan, waarbij Joseph echter Tinus zijn topgedicht (ik citeer) kon vertolken. De productie van Lies Prins werd mooi voorgedragen door Ger en Cees mocht het barokke dichtwerk van Dick van Welzen ten gehore brengen.

Maar…. (zonder iemand tekort te willen doen): het hoogtepunt van de avond was toch de voordracht van Niels over leven en werk van Guido G. De vonken sprongen eraf en Guido zal ongetwijfeld glimlachend hebben aangehoord hoe hij door Niels als het ware in levende lijve in ons midden werd gebracht. Hulde daarvoor! Ook onze kas werd flink gespekt (auf Flügeln des Gesanges?): de vijfjes dwarrelden als vallende blaadjes in ons verweerde sigarenkistje waardoor ons financieel bezit weer ruim toereikend is voor het betalen van de gloeiwijn en de kerstkransjes die op 19e gratis en voor niks zullen worden verstrekt.

Nu zijn we al over de helft van dit verhaal en wordt het tijd voor de uitnodiging voor de decemberoefeningen. Vroeger had je bij de cavalerie de herfstmanoeuvres maar inmiddels is het al winter geworden. Wat gaan we doen? Zo’n vraag stel je nooit tevergeefs aan iemand als onze Pieter Bas die wel een aardig mens is maar ook de roede niet spaart als hij ons een dichterlijk thema voorstelt.

We gaan ons namelijk bekwamen in het Quintijn. Wat zeggu? Ja, het quintijn en daarover heeft PBK een inleiding van jewelste geschreven. Lees het en je bent al onderweg (geestelijk). Een leuke uitdaging denken wij om het hier en daar nog niet geheel ontloken dichterlijk talent tot bloei te laten komen. En….méér dan 1 (één) quintijn vloeit wellicht ook uit de pen als je toch bezig bent.

Dus dat gaat wat worden de 19 e december.
N.B. : Dus deze keer niet de laatste dinsdag! Met dit vrolijke vooruitzicht nemen wij nu afscheid van jullie maar wij zien elkaar ongetwijfeld massaal terug in de 7e Hemel waar de quintijnen ons om de oren zullen vliegen. We gaan het zien en vooral horen.

Heel graag tot dan maar niet zonder onze hartelijkste groet,
Joseph – Cees – Tinus

Inleiding Pieter Bas Kempe: Quintijn

STADSSCHOUWBURG

De muzikant onder de balustrade
speelde Don’t Blame Me op de saxofoon.
(Ik leerde van mijn broer ooit die ballade.)
Later, mijn whisky drinkend aan de kade,
hoord’ ik nog lang de bronzen ondertoon.

Alzo sprak Martin Veltman (1928 – 1995), vier jaar vóór zijn dood in zijn bundel “Hollandse Quintijnen’’. Wie was Martin Veltman, wat zijn quintijnen? Het antwoord op vraag 1: een in drievoud met de theaterwereld verbonden man (Mary Dresselhuys, Petra Laseur, en Merel Laseur waren zijn schoonmoeder, vrouw en schoonzus), die in de 1950’ er jaren als experimenteel jong dichter begon, een succesvol reclamezakenman werd (“Heerlijk, helder Heineken” is een vondst van hem), en pas na zijn vijftigste in de poëzie terugkeerde – maar nu als herontdekker en afstoffer van oude, vergeten versvormen als Villanelle, of Rondeel, of ……

Quintijn: Deze nooit zeer geliefd geworden grote neef van het Kwatrijn telt één regel méér (5 dus), wordt in tien- of elflettergrepige jambische zinnen geschreven (zie het voorbeeld hierboven), heeft als rijmschema ABAAB (dus anders dan de, net zo korte, Limerick), en kent vaak aardrijkskundige onderwerpen. Veltman koos onder meer Amsterdamse of Haagse plekken, maar ook San Carlos de Bariloche, Jokkmokk of Boven-Pekela zijn geduchte mogelijkheden….

“Schrijf een Quintijn als poëtische klap op de van -2023-naar-2024-vuurpijl en heb daarbij veel plezier’’, is het devies voor Deventer Dichterscafé 137 op dinsdag 19 december.

Succes!, wenst jullie
Pieter Bas Kempe