Agenda


UITNODIGING VOOR DE DICHTWERKEN VOOR JULI

Beste dichtliefhebbers (m/v),

Laten wij beginnen met een opwekkend bericht: onze beproefde dichtclub gaat weer open!

Wij hebben na langdurig en volhardend zoeken een locatie gevonden waar ons Café in ieder geval tijdelijk een passend onderkomen kan vinden. Rekening houdend met de 1 ½ meter, verzorging van de inwendige mens, zichtbaarheid, gezelligheid en verstaanbaarheid. En waar dan wel?

In De Zevende Hemel, Grote Kerkhof 26, hartje Deventer.

N.B.1. Een locatie die met symboliek is omgeven want in het naastbij gelegen horecapand is onze dichtersclub in 2011 begonnen. Dat heet nu De Rode Kater maar was toen bekend als De Brave Broeder.
Het verheugt ons natuurlijk zeer dat wij elkaar weer van dichtmens tot dichtmens kunnen ontmoeten en wij zien jullie komst op dinsdag 27 juli om 17.00 uur aldaar dan ook met vreugde tegemoet.

N.B.2. Het is voor onze gastheer van De Zevende Hemel natuurlijk even wennen (en ook voor ons), en daarom zouden wij graag uiterlijk zaterdag 24 juli willen vernemen of je komt en of je wilt blijven eten (eenvoudig) want dat kan in DZH ook. Niet vergeten!

Ja, en dan natuurlijk het thema. Dat was weer zoeken maar wij menen onze slag te hebben geslagen met een gedicht van Rutger Kopland. Heeft heel bekende gedichten gemaakt en vaak ook met een vleug humor en dat is natuurlijk nooit weg. Wij kozen voor: De God in mijn hersenen in de hoopvolle verwachting dat jullie daarin inspiratie kunnen vinden voor een eigen min of meer gelijksoortig gedicht. Het mag ook een bepaalde regel zijn die je bijzonder aanspreekt. Of een vrij gedicht want dat mag natuurlijk altijd.

Onze voorganger in het dichtwezen, Joseph Paardekooper, heeft een aanstekelijke inleiding geschreven waaruit, naar wij verwachten, de nodige creatieve vonken zullen overspringen. Het gaat erom dat ons Café weer gaat uitdagen, tintelen en bruisen (doorhalen wat niet van toepassing is).

Door de Coronabeperkingen ontstond er geleidelijk wat sleet in de dichtproductie, maar een forse handvol onzer heeft zich in juni niet onbetuigd gelaten en hun werken staan voor de komende jaren prominent in ons Café Online, waaronder een tweetal ingenieuze flarfen van de geschoolde handen van Alex Gentjens en Dick van Welzen.
Gaat het zien!

En….. wij kregen een interessant bericht van Arja Scheffer, ooit een nijver en gewaardeerd bestuurslid van ons Café. Zij woont nu in de regio Arnhem en is daar ook weer druk met de organisatie van culturele activiteiten. Wij sluiten haar oproep voor Het Park Vertelt hierbij. Bezoek de website. Aanbevolen!

Tot slot nog iets heel anders:

  • Wij zijn aan het nadenken over de viering van ons tienjarig jubileum. Dat zou in april jl. zijn geweest maar is om begrijpelijke redenen verplaatst naar april 2021. Naar verwachting zullen wij in de volgende uitnodiging al een tipje van de sluier kunnen oplichten.
  • Het dichtbeleid: wij zijn ons aan het beraden over de broodnodige variatie in onze dichtbijeenkomsten. Iedere maand een thema is op zich prima maar even een onverwachte wending hierin kan de animo in de club hopelijk nog wat versterken. Wij denken dat wij in de uitnodiging voor augustus al met een initiatief kunnen komen, zij het dat suggesties in dit vlak uit onze dichtgelederen natuurlijk ook altijd welkom zijn!

Nou, dit is in grote lijnen wat wij jullie willen meegeven als start voor een hernieuwd elan in onze dichterlijke ontmoetingen. Het woord is nu aan ieder lid van ons dichtgenootschap. Brand los en verras jezelf en je collega – dichters met een dichtwerk dat je straks met verve gaat voordragen. Alle inzendingen en berichten graag naar c.m.leliveld@planet.nl.

Tot dinsdag 27 juli!

Een zomerse groet:

Joseph – Cees – Tinus