Wim van den Hoonaard

(uit mijn brief aan koning Arthur Rimbaud)

‘Ik denk dus ik ben’,
maar andermens gedachten
zijn gelijk aan mij?

(haiku)

Bestaat een zwerfkei?
Bestaat een boom?
Bestaat het papier
waarop ik schrijf?

Ik ben geen god
maar een zwerver
in mijn gedachten

Wie is ziende blind
en andersom?

Vanzelfsprekend. Dat is
het plots gefloepte woord
dat vanuit mijn gedachten
tevoorschijn komt net als
bij de ander, behept met
een zelfde soort van ziel
en waarschijnlijk
(maar hou me ten goede)
niet bij toeval de behoefte
voelend iets achter te laten
(voor wie?) wat nog niet
in die vorm heeft bestaan
(maar je weet maar nooit).

En een schip hoeft toch niet
dronken te zijn om een
gedachtenwereld
binnen te varen?
Moet ook de geest
vertroebeld (i.p.v. vertroeteld)
worden?
Elk mysterie heeft recht op
diens eigen vragen.
(en wie ben ik dat ik
dit – postuum – nog durf
te vragen?)

En nu heb ik dorst gekregen
daar kunnen mijn
gedachten niet tegen…

Santé!

Wim van den Hoonaard,

Ik verzamelde gedichten.
In liefde bloeiende gleed mijn blik
langs de ruggen van de bundels.
In stilte zocht ik naar goud
en Deventer. Even werd mijn uitzicht
belemmerd (of geïnspireerd?) door
een zandkorrel. Maar geluk is gevaarlijk
merkte ik. Want net toen ik Haikoot
terug wilde zeggen kwam zo’n
nieuwsmedium hopla! de Hel
de kamer in sturen. En heeft menigeen
zich daar niet op verkeken,
dat de Hel pas na de dood een
goddelijke komedie zal zijn gebleken?
Parlando (bij wijze van spreken).
Gedichte gedachten.
Uit schuim en as verschijnt nu nog steeds
het woordkroos in Deventer diversen,
omgevormd door dorstige dichters
bij de IJssel in hun reservetijd.
In kleurig krijt.

(en wat behalve dorst ook overblijft
is nog een restje spijt
dat deze stapel nog niet heeft geleid
tot meerdere bundels van dichters
en dichteressen die ik benijd).

(Verzamelde gedichten-div., In liefde bloeyende-G. Komrij, In Stilte-A. Gentjens, Goud en Deventer-MinkKoot 40 jaar, Uitzicht met zandkorrel-W. Szymborska, Geluk is gevaarlijk-R. Kopland, 575 Haikoots-K. van Kooten, 111 Hopla’s-J. Herzberg, Mijn komedie: Hel-Dante, Parlando-E. du Perron, Gedichte gedachten-J. Terlouw, Schuim en as-J.J. Slauerhoff, Woordkroos-H. Posthumus Meyjes, Deventer diversen-A. Bronswijk, Dorst is alles wat men overhoudt-Deventer Dichterscafé, Dichter bij de IJssel-IJsselbiënnale 2017, Leven in reservetijd-C. Leliveld, Kleurig krijt-J. van Laar).

Wim van den Hoonaard

tijdelijk schreef ik
tijdelijk in het natte
Noordzeestrand

met pen en peillood
schier versleten
ben jij mij vast al
glad vergeten

Wim van den Hoonaard

en u hebt denkend
“die dichter was vast dronken”
zijn lot beklonken

(in haiku-vorm)

Wim van den Hoonaard

Onzichtbare inkt
Is voor hen die zwijgers zijn
Demonstratierecht

(in haiku-vorm)

Wim van den Hoonaard

ze hebben in bed

alle andere daden

buitenspel gezet

Wim v.d. Hoonaard, 22 mei 2020

(‘Alle onheil ontstaat als we niet in onze kamer blijven’. – Blaise Pascal).

kijk eens wat ik vond
in corpore non sano
ook een geest gezond

Wim van den Hoonaard, 22 mei 2020

in haiku-vorm
thema: ‘Les Pensées’, Blaise Pascal

denkend aan vrijheid
zie ik de zee in ’t maanlicht
ik wacht tot na eb

(haiku)

Wim van den Hoonaard, 5 mei 2020.

Florence zeg mij wanneer de nachtegaal zingt
en of er vreugde of verdriet weerklinkt
wat heeft jou toch aan de zorg geringd;
je hart als reddingsboei opdat niemand…
verdrinkt?

Wim van den Hoonaard, Dag van de Zorg, mei 2020

O voordat, voordat ik dood zal zijn
fluister dan, fluister dan iets liefs
het hoeft niet groot, het kan ook klein
en nog zo’n tongzoen alsjeblieft

we vergeten dan de pijn
die het leven biedt
even nog gelukkig zijn
totdat jij mij hier niet meer ziet

(Een tamelijk late – vrije – reactie op J.H. Leopold: ‘O als ik dood, dood zal zijn’, 1912)

Wim van den Hoonaard, 27 april 2020.