Tinus Derks

Ik ken van liefde alle listen,
van valse vrienden het gevaar.
Ik ken de pijn van broedertwisten
en van narcisten elk gebaar.

Ik weet van lusten en van lasten
van grensverlegging en van kwaad,
hoe complotterende fantasten
ons overladen met hun haat.

Ik weet hoe mensen reageren,
bevroed doorgaans wat hen beweegt.
Ik weet van dames en van heren
hoe licht een slecht geweten weegt.

Ik ken van heersers de verhalen,
de zucht naar macht, die ze verteert.
Ik ken hun dwalen en hun falen,
de massa, die ze blij vereert.

Ik weet van kiezen en van delen,
en spring geregeld uit mijn vel,
maar houd mij ver van rituelen,
want rituelen zijn een hel.

Tinus Derks, september 2023

Natuurlijk kun je, druk, druk, druk
met mode, markt of media elke
impuls direct omzetten in actie
en jezelf daadkrachtig wanen.

Je kunt ook bij iedere opwelling
nagaan of bijbehorende handeling
past bij je droom of passie en bij
wie je besloten hebt te willen zijn.

Misschien is het slechts verdwazing,
een terloopse hemelbestorming
of niet meer dan een bevlieging.
Natuurlijk kun je je ook afvragen of

je opwelling een redelijk verlangen
vertegenwoordigt. Zo ja, is dat sterk
genoeg er een wil van te maken?
Vraag je vervolgens af of je wilt

wat je wilt en ga, zo ja,over tot daad
en krijg vooral geen spijt als het
resultaat tegenvalt, want de weg
ernaartoe was onberispelijk.

Tinus Derks, augustus 2023

Ik ben geen god in ’t diepst van mijn gedachten,
maar iemand van het fijnbesnaarde soort,
van wie men zonder meer dus kan verwachten,
dat hij zich houdt aan een gegeven woord.

Een man van eer en deugd, echt om te achten,
die telkens weer verkondigt hoe het hoort,
behept met wijsheid en met stille krachten,
Iemand, die doorgaans doorgaat voor gestoord.

Tinus Derks, juli 2023

Onttoverd werd de wereld ,
de horizon gesloopt,
de hemel leeg verklaard.
Ankerpunten verdwenen
als sneeuw voor de zon,
Ondraaglijk werd de
lichtheid van het bestaan.

Plenty mensenrechten:
Brood en spelen, forever
young, lang leve de lol!
We don’t need no education!
We don’t need no self-control!

Keuzes op de schaal van
zelf tot grootheidswaan.
Dwalen op de markt van
welzijn en geluk. Doelloos
door het grimmige heden.

Is dit nou de beste van
alle mogelijke werelden?

Tinus Derks, juni 2023

heden, verleden, toekomst
geloof, hoop en liefde
God, Nederland en Oranje
vrijheid, gelijkheid, broederschap
gezin, werk, vaderland
één volk, één rijk, één leider
bloed, zweet en tranen
reinheid, rust en regelmaat

markt, media, mobiel
halen, hebben, houden
deugden, waarden, normen
meten, weten, vergeten
sex, drugs en rock ’n roll
zon, zee, zuipen
kerk, kroeg en kapitaal
bed, bad, brood

boeren, burgers, buitenlui
boer, burger, beweging
rood, wit, blauw
blauw, wit, rood

Tinus Derks, mei 2023