Sieth Delhaas

Vanmiddag zo veel gezichten gezien
van een man van voorbij
die ik kende
die van mijn pad raakte
en nu vandaag
tot as vergaan…

Zal iemand hem terugvinden
zijn trekken
om verder te zoeken
vanwaar zijn smart?

Maar in harten van hen
die het zagen
de verandering
zal hij van tijd tot tijd
opnieuw verschijnen

Wie zal hem
– zich herinnerend –
binnenhalen om
zijn verhaal opnieuw te horen
te stamelen misschien?
ook al is er adem te kort.

Sieth Delhaas

‘De krant is een meneer’, is zo ongeveer
de eerste regel, die ik leerde in mijn vak, maar
toen nog gender-onbewust ging ik mijn gang
En deed wat mij te mooi leek om waar te kunnen zijn.

De wereld bood me, zie ik achteraf, om te beginnen
bij het Rapport van Rome, stromen protesten
enerzijds tegen politici, hun buiken toen nog
onder vesten met, ja, een zakhorloge,
dat niet alleen hun tijd bewaakte

Maar ook ideeën, religies, kunsten, seksen, zeden, grenzen, kapitaal,
kortom alles stond sindsdien open voor discussie.
Hoewel, dat is wat al te zacht gezegd. MP’ers al dan niet
te paard, lijken vandaag herauten van wat nu het straatvertier
bedreigt.

Nu ik herlees, in dit jaar van poëzie en schrijftechnieken,
waarmee ik vijfenveertig jaar terug begon,
de tuimelende thema’s, die mijn stellingname eisten
en ik weer van mijn lezers – weet ik -,

dat ondanks talloze tumulten en taferelen
ik onveranderd ben. Mijn wezen is gebleven
en tevreden drijf ik verder stroomafwaarts –
richting ’t allerlaatst bedrijf.


Sieth Delhaas, november 2015

Te voet gaan vraagt om schoeisel
meegaand als een huid
Te voet gaan zet je ogen aan
tot dwalen langs zoveel
dat ongezien voorbij zou gaan
Te voet gaan brengt je armen
in beweging langs je lijf
je benen ga je voelen
waren die altijd al zo ongemak’lijk stijf?
je neus vangt plots’ling geuren..
je wangen gaan weer kleuren
je ogen vangen vogels
wat zwieren die toch mooi
ik zou dat zelf wel willen
ben ik normaal gesproken
ook zo gemak’lijk uit de plooi?
Te voet gaan
kortom
brengt je dichterbij
veel
vooral ook bij jezelf

Sieth Delhaas, oktober 2021

‘Waar was God in die tijd?’
vroeg de interviewer.

Zij had natuurlijk
kunnen vragen: welke bedoel je ?

die van de christelijken of van de katholieken
die van de moslims of van de joden
die van de hindoes of van de oeigoeren
die van de boeddhisten of van de shoshones
die van de perzen of van de romeinen
die van de kerk
of van het internationale bedrijfsleven?

‘Onder mijn voeten…’

Sieth Delhaas, juli 2021

Kindergeluiden van over de camping
van onder de brug buigt stoïcijns
de rivier tussen grazige weiden
traag trillen de treinrails het spoor vooruit

onder het blauw zwieren meeuwen
bibberend op ragfijne voetjes talloze
papavers in de berm

kerkklokken klepelen godvruchtig in hemelse
wijdte
kevers besnuffelen ‘t gescheurde asfalt

Iedereen op eigen wijs

Sieth Delhaas
juni 2021