Pieter Bas Kempe

Een kinderwagen rijdt de trappen af
te midden van matrozen en soldaten,
die in de naam der wet zijn losgelaten.
“Wie pleegt hier misdaad en wie krijgt hier straf?”,

Zo luidt de vraag van menig Amsterdaamer
die tegen hoge Nemo-treden opziet,
van lauwe buurtsuperrosé steeds lammer
terwijl de klamme zomeravond heenvliedt…

Een schip zó groen kan geen Potemkin zijn;
doch in het allerdiepst van hun gedachten,
wanneer Odessa Mokum lijkt bij nachte,
zijn velen plots een kleine Eisenstein.

Pieter Bas Kempe

Vertaling van een aforisme uit 1866 van de Russische schrijver Fjodor Ivanovitsj Tjoettsjev  (1803 – 1873)

Op Rusland loopt de rede vast,
Het gaat gemeen begrip te boven:
De maat geen enkel meetlint past –
In Rusland kunt gij slechts geloven.

Pieter Bas Kempe

Vertaling van het gedicht: скульптор van de Russische schrijver Jevgeni Baratynski (1800 -1844).

Strak en fijnzinnig drong zijn oog in
Dat van de nimf, diep in de steen:
Zijn hart is op haar aan gevlogen,
Het vuur schoot door zijn aders heen.

Ondanks zijn mateloos beheersen
Is hij reeds machteloos verleid:
Met kalme snijtand vol begeerte
Heeft laag na laag zijn arm de kleren
Van het geheim vandaan geleid.

Met deze troebel-zoete zorgen
Vergingen uur en dag en jaar,
Doch achter ’t laatst gewaad verborgen
Blijft nog het zo verlangd gebaar,

Totdat nimf Galathea antwoordt:
Door beitelstreling is ontbot
Haar oog dat plots bekoort en aanspoort,
Hem bij de hand neemt naar een lustoord
Waar zegeviert het zingenot.

Pieter Bas Kempe

(vrij Vlaams über-ollekebolleke in de stijl van Drs. P.)

Vloog enig tortel toch
bij mist- of nevelschicht
boven het Kempische
grenslandplateau,

kreeg zij een Wortel- noch
Witherenheidezicht
op dat zo typische
landschap cadeau!

Pieter Bas Kempe

Zij renden weg, ontkomen was er niet meer bij,
soldaten vielen in het massagraf moeras:
de Nassau-broers bemerkten ’t zuigen van de dras,
verdwenen stervend in het onland zij aan zij.

Geen spoor werd ooit gevonden meer in plag of plas
van Lodewijk, van Hendrik, paarden of soldij:
een streng bewaard geheim van gans de Mookerhei
en heel het levend veen tot bij de Graafse sas.

Een grafsteen is te Heumen voor hen opgericht,
geeft Lodewijk en Hendrik zaal’ger een gezicht
nabij de plek waar lang reeds de Westfaalse vreê

over is neergedaald uit Münster, waar het rund
zijn kalme grazen op de heide is gegund,
waar zij al eeuwen rusten in hun legerstee.

Pieter Bas Kempe