Neletta van Heuven

‘Wandelen is in essentie: lopen zonder doel’
Sprak de échte wandelaar tot zijn kompaan
Zijn medeloper trok daarop een heel boos smoel
‘Wandelen zonder doel, daar vind ik juist niets aan!’

‘Dan is deze wandeling voor jou een lopend moeten,’
Stelde de expert toen vast, met een superieur gevoel
‘Nou ja, we lopen anders weer precies dezelfde route
En thuiskomen blijkt steeds ook joúw uiteindelijke doel!’

Dat bracht de échte wandelaar danig van zijn à propos
Hij was van elke wandeling steeds weer thuisgekomen
Was dát dan toch zijn doel geweest, onbewust of zo?
Ineens genoot hij niet meer van de herfst in de bomen

Bedrukt en lusteloos liep hij nu hun wandeling uit, maar…
Vlak voor hun appartementencomplex hield hij zijn pas in
En nam tot ontzetting van zijn kompaan een ferm besluit:
‘Buurman, ik wandel verder en kom nooit meer thuis!’

Toen kreeg zijn wandelen ineens weer zin …

Neletta van Heuven, oktober 2021

Advies van een straatsteen

Ben jij een vrouw, een vent
Of wat voor regenboog ook …
Steenrijk worden? Kijk omhoog
Want hier ligt geen rooie cent

Muursteen klaagt steen en been

Ik lig hier per abuis ingebakken
Tussen ordinaire straatsteen
Als voetvolk voor de mensen met
Vieze zolen en priemende hakken

Het Kinderhoofdje
Elke dag weer krijg ik op m’n kop
Niemand zegt wat ik heb misdaan
Vluchten? Ik kan geen kant meer op
Van mijn lot trekt niemand zich iets aan

De perverse steen

Ik lig hier in de loge, op de eerste rij
Genietend van de slipjes karavaan
Vele kleuren en soorten trekken aan mij voorbij
Maar deze hier heeft helemaal niks aan; niks aan!

Met dank aan Willie Alfredo

We liggen hier gezellig
En we liggen hier oké
’s Zomers bakken, ’s winters kleumen
… maar daar zitten we niet mee

Neletta van Heuven

Toen God nog in mijn hersens woonde
Schiep ik dogma’s en toffe theorieën
Toen God verhuisde naar mijn oren
Genoot ik van de mooiste melodieën

God verhuisde nogmaals, naar mijn mond
Ik ging verkondigen en werd alras bespot
Door ongelovigen, vooral in eigen land
‘Niet getreurd, dat hoort erbij,’ zei God

Toen mijn spraakwater was opgedroogd
Zeeg God naar de kamers van mijn hart
Daar klopte, gutste, leed van heel de wereld
Het werd mij zwaar te moede, zoveel smart

‘Hoe kan ik mij van U bevrijden,’ bad ik nu tot God
‘Wel, dochterlief, dat is heel simpel: wordt atheïst
Of hedonist en leef verder zonder Mij noch gebod
Maar als je sterft … weet je niet wat je dán mist!’

‘Dat is chantage!’ riep ik, ‘U, God, onwaardig.’
‘Kan wezen,’ zei Hij, ‘maar ‘t is wel de Waarheid!’
Toen gleed God via mijn voeten de aarde in
Ik keek Hem na, zonder wroeging of spijt

Terstond schoten overal witte klokjes op
Zo lieflijk, zo zuiver en zo teer, oh Heer…
Ik legde mijn oor te luister en God fluisterde
‘Lees voortaan de Van Dale, Mijn literaire Leer…’

Naschrift

Als nu het duister valt in mijn gedachten
En de wereld in haar voegen kraakt
Ga ik naar troost en inzicht smachten
En wachten tot de natuur ontwaakt
Ik ga op zoek naar lelietjes van Dalen
Naar de ongereptheid van die witte klokjes
Ik wil de onschuld van hun geur ophalen
Maar ach …
Ik tref ze aan op schrale beukengrond
De klokjes klingelen zacht en treurig
Ze kleuren rood in de vallende avondstond

Neletta van Heuven, juli 2021

Geweten heeft mij altijd dwars gezeten
Als kind met koekjes stelen uit de doos
‘t Lozen van m’n boertjes en m’n scheten
Altijd was er wat met mijn geweten loos

Geweten heeft mij paal en perk gesteld
Als puber in de keuze van mijn vrijer
Van goeden huize, keurig, welgesteld
Maar mijn hartje werd van nozems blijer

Geweten heeft mij op ’t verkeerde been gezet
Want groots, meeslepend, wou ik liever leven
Doen wat wordt belet, zoenen wie is bezet
Zonder zwaar geweten kun je meer beleven

Er is dus iets met mijn geweten loos
Het knelt, frustreert, verlamt, verblindt
Het maakt mij depressief en wezenloos
‘t Ergste is dat men mij altijd aardig vindt

Mijn geweten werd dat roodborstje
Het dient zich altijd zomaar aan
Waan ik mij zonder schuld of schaamte
Juist dan tikt ie venijnig aan mijn raam

Neletta van Heuven

Elke zomervakantie ging ons gezin naar Terschelling
Het eiland waar mijn oma woonde in haar jeugd
Ik was net vier geworden dus ik mocht mee
Oma had pijpenkrullen in mijn haar gerold
Daar was het huisje bij de zee dat heette Bellatrix
De slaapkamer van mijn ouders was beneden
Daar was een kaptafel met spiegeldeurtjes
Mijn zus zei: kom we gaan kappertje spelen
Zij was de oudste dus zij mocht als eerste
De schaar deed … kretch … kretch … kretch
Mijn pijpenkrullen vielen zachtjes op de grond
We gingen helemaal op in ons heerlijke spel
Wel gek dat ik op een jongen begon te lijken
Toen er geen haar meer te zien was, mocht ik
Ik knipte eerst  een hele lange vlecht weg …kretch
Ineens was er het geluid van de deur die piepte
De open mond van mijn moeder, de harde gil
Ik zag mijn zus die naar het raam toe rende
Dat raam stond open, ik volgde haar meteen
Daar waren de duinen waarin we ons verstopten tot
Het donker werd, toen liepen we naar huis, huilend
Daar was de tafel met alleen nog kruimels erop
De schelle stem van mijn moeder:  naar bed jullie!
De volgende dag stond mijn oma daar in de hal
Oma heette ook Neletta, ik was haar petekind
Oma leek veel groter, veel dikker dan ze al was
“Dat kind neem ik zo niet mee!” schreeuwde ze
Haar boze voetstappen, de voordeur die sloeg
Ze wou mij aan haar Terschellinger familie showen
Dat wist ik niet, ik had alleen maar gespeeld
Daar waren de grote ogen van mijn moeder
Die mij nooit meer zouden loslaten
Van toen af wist ik, zou ik weten,
… heb ik geweten

Mijn geweten is dat roodborstje
Het dient zich altijd zomaar aan
Waan ik mij zonder schuld of schaamte
Juist dan tikt ze venijnig aan mijn raam

Neletta van Heuven