Maarten Douwe Bredero

Met het gewicht van links naar rechts
langs lijn en boog evenzeer
verplaats je je als een slinger
dans jij tussen werelden
heen en weer

Seeking beyond yourself
to reinvent an inner soul
How hard to accept
unconditional love
geared towards that ambitious goal

Troost in het grote vérgelijk
Liefde wederom dient zich aan
Put kracht uit de kleine dingen
Waar moet je nu
echt voor gaan

Maarten Douwe Bredero

If you would care to see
Against all odds of will
How people trace
Miraculous paths
Regardless of any despair

If you thought way back when
In sun lit summer nights
How life laid at your feet
Although missing daring flair

As you must understand by now
As the world still turns around
Living
As all art has showed
Is just power self bestowed

Maarten Douwe Bredero

Zoals de letterlijn jouw handen ontglipt
om krullend te schrijven waar het op staat

probeer ik nu eenmaal in toenemend verval
die draad naar een oorsprong terug te halen

Maar laten we niet vergeten dat hier mét elkaar
wij altijd jong en fit zullen zijn
vanaf dat moment waar het leven begint

Dus welke overgang er ook ís te betreuren
van strak naar rimpelig plus alles daar tussen
wíj dichten op schone leien over
onbeschreven bladen

zónder tinten grijs

Maarten Douwe Bredero

Zwart als de nacht met scherpe contouren
Diep in de nacht op bezwete lakens
Hoog en oppermachtig zonder enig spoor
Haar vrijheid in vernedering voorgoed teloor

Zo ging het om macht van een alziend oog
en die dierlijke drang ver van huis
Buiten onder de hemel zag ik niets
voelde des te meer en wist wie ik bedroog

Zoveel lust en snelheid
in een geleden tijd
Streel me andermaal diep
Ach, die supermachten strijd

Maarten Douwe Bredero

In de schoonheid van het licht
– uit de nevel in de morgen –
putten wij allen diep maar zacht
en wissen merries van de nacht

Want ongeacht het luttele streven
– in ontzag voor macht en geld –
moeten wij vooralsnog het ENIGE leren
dat herinneringen zich tegen ons keren

Met het leven als één grote schuldpartij
– onszélf juist kwetsend zonder enig benul –

sprint in fase drie naar het ECHTE gevoel
ontbloot uw ziel voor een hoger doel !

Maarten Douwe Bredero