Cay Linsen

’t Is het ritme
dat me hindert
aan het woord
schermutseling
blind’lings tast ik
in mijn voorraad
vind nog geen
benadering

Woorden tollen
zinnen rollen
buitelen maar
passen niet
‘k hoor het knarsen
van mijn hersens
wanhoop ligt in
het verschiet

Geef niet op
laat je niet kennen
verlaat het strijdperk
niet te snel
want ook woorden
kunnen wennen en
na een tijdje
lukt het wel

Ik hoor gestommel
en gekletter
of het echt is
of niet heus
maar hoe komt die
geur van kruitdamp dan
zo prikkelend in mijn neus

Voel me hier al
niet meer veilig
zal ik maar naar
boven gaan
vind daar alles
eten, drinken
heb er zelfs een
tafel staan

‘k Moet toch verder
met het thema
ach dat ritme
akelig ding
raak er helemaal
ontdaan door
door dat woord
schermutseling

Cay Linsen

’t Vogeleiland
is de plaats waar
Spa betekent
bruisend fris
en daarnaast nog
Bep de gastvrouw
die toch echt niet
koeltjes is

Ruim een jaar nu
zijn wij welkom
met ons maand’lijks
dichtcafé
érg gezellig
na de voordracht
eet wie wil een
hapje mee

Geest en zinnen
goed bevredigd
vangen wij de
thuisreis aan
in de hoop dat
elke maand weer
die traditie
blijft bestaan

Dankzij Bep is
’t paviljoen een
paradijs voor
iedereen
die van dichten
houdt en eten
op die dinsdag
niet alleen

Cay Linsen