Café Online

Aan onze Dichters (m/v)

Wij hopen dat wij, als leden van ons Café, elkaar op deze locatie vaak mogen ontmoeten en elkaar kunnen verrassen, doen verwonderen en ontroeren door inzending van een kolkende stroom van gedichten.

Alle gedichten die normaliter voor een fysieke bijeenkomst worden ingezonden worden nu (behoudens tegenbericht) door het bestuur op Café Online geplaatst. Onze virtuele ontmoetingsplek.

Een hartelijke groet van Joseph – Cees – Tinus

een Paaskruis zweeft boven
onze hoofden met tekst en beeld
vol van onrecht
terwijl met decibels
de herinnering weer toeslaat

mag een bejaarde vol talent
de wereld nog een lesje lezen
of moet zelfs híj zwichten
voor al die druk van
simpel suf Wokisme

ook al is nog nooit muziek van
morele verontwaardiging en
fascinatie voor esthetiek
zó sterk gespeeld
voor overladen oud én jong

(ode aan tour Roger Waters 2023)

Maarten Douwe Bredero

(nieuwe versie)

Alsof een glas werd leeg gedronken
ligt de rivier in droge droom
te wachten op hernieuwde stroom
waarbij elk drinklied heeft geklonken

te diep in ’t glas gekeken
komt wellicht ook hier de kater later
wanneer de bedding zonder water
geen waan maar waarheid is gebleken

deze rivier die haar zo fijn besnaarde
is dan een open wond in onze moeder aarde
les toch haar dorst o Bacchus!

dan klinkt weer het gefiddel
als wij met ons geestverzuimend middel
proosten op het leven Lachus!

Wim van den Hoonaard, mei 2023

Ik kan wonen in gedachten
in verhalen kan ik dwalen
de boeken die op mij wachten
kunnen een gesprek bepalen

op de terugweg van mijn tocht
vind ik steeds meer een verleden
elk geschrift waarin ik zocht
speelt immers nimmer in het heden

ik vroeg naar vroeger aan de Tijd
maar raakte toen de weg wat kwijt
toen hij zei: “Dan wat?”

de inkt is nog niet droog
of de boodschapper schrijft een nieuw betoog
voor het vullen van een gat

Wim van den Hoonaard, mei 2023

Als de aardbol zich ontvouwt
verdwijnen namen, strepen en kleuren
Verschijnen grillige lijnen
van waterlopen tot in het oneindige

Meanderende rivieren
Schepen die plastics vissen
Wordt de synthetische soep opnieuw
opgediend of is het slechts schone schijn?

De aarde, een printafdruk
Schraal of vruchtbaar is de grond
van gebrande aarde tot steengoed
Kweekplanten huizen in terracotta

Curieus is de aarde
met duistere diepten
Heet water oppompen
en het koel terugnemen

De aardkorst, stabiel
of ontredderd door de natuur
Met verschuivingen, verwondingen
Wij staan aan de zijlijn

Het roer moet om
opdat we respect
aan de grond tonen

José Hattink-Blom, mei 2023

Loop je nog even met mij mee,
klein meisje uit mijn kinderjaren?
Ik weet dat jij niet
in de toekomst kijken kan.
Maar ik zie naar jou om,
en neem je bij de hand.
Kom maar ik wacht…
We gaan naar school,
en uit logeren, en samen
met de andere kinderen
op de fiets, naar het strand.
Dan zie ik weer, waar ik
zo graag naar keek.
En ik hoor ouvertures,
in het eeuwig ritme van de zee.
Je bent zo stil, wil je mij nu wel kennen?
Of ben je nog verlegen?
Soms zie ik weer een glimp
van hoe je was, maar schiet jij
schielijk weg…
Kom maar, dan maken we
een spiegelgladde glijbaan.
En in de zomer gaan we
spetters stampen, in een regenplas.
Zie je nu wie ik ben, klein meisje?
Geef mij je lach, zodat we samenvallen.
Dan weet ik dat jij mij,
en ik jou, nog herken!

Anna Wiersma, mei 2023

grûntoan
earste toan
op toanljedder
fan de natuer mei
akkoarden opboud út
fjouwer eleminten ierde
wetter loft en fjoer foarmje
tegearre in natuerlike paadwizer
mei harmonyske kadensen op de mjitte
fan matearje streaming wyn en enerzjy fanút
in oar perspektyf duorsum transformearjen is in
natuerlike transysje en feroaring fan klimaat yn lykwicht
mei it bestean op in leefbere ierde suvere loft en skjin wetter
foar de takomst fan ús bern ús bernberns en efterbernsbern letter

grondtoon
eerste toon
op toonladder
van de natuur met
akkoorden opgebouwd
uit de vier elementen aarde
water lucht en vuur vormen samen
een natuurlijke leidraad met harmonische
cadensen op maat van materie stroming wind
en energie die vanuit een ander perspectief duurzaam
transformeren een natuurlijke transitie en verandering van klimaat
in evenwicht met het bestaan op aarde zuivere lucht en schoon water
voor de toekomst van onze kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen later

Erika Visser, mei 2023

Kunstwerkers verdiepen de Waterstaat
tonen hun vaste grond met inlaat.

Kunstenaars scheppen vrijer water
verbeelden meer met losse schroeven.

En de IJssel, de IJssel….. de IJssel stroomt.

Stammen vechten als vanouds
en rechters komen altijd later
met oor en oog
voor ieders betoog
welke stof stikt of
hoe de smeerpijp loog.

En de IJssel, de IJssel, de IJssel stroomt.

Wat hebben we aan toonaarden en gronden
aan kunstwerkers en kunstenaars
als de IJssel strandt is het met alles gedaan
Deventer krijg je onmogelijk naar de maan.

Henk van Rossum, mei 2023

Alsof een laatste glas werd leeggedronken
ligt de rivier in droge droom
te wachten op hernieuwde stroom
waarbij elk drinklied heeft geklonken

Echter te diep in ‘t glas gekeken
komt ook hier de kater later  
als de bedding zonder water
geen waan maar waarheid is gebleken

Wim van den Hoonaard, mei 2023

De wind zingt laag over het land
En trillingen van boventonen
Bereiken mens en dier
Hier waar de golven ritmisch
Naar de oevers reiken
Water verwoesten kan of schaars
Zal zijn al naar gelang de mens
Het tij zal dwingen naar zijn hand
En wonden slaan waar
vruchtbaarheid verdwijnt totdat
de grondtoon is hervonden

Anna Wiersma, mei 2023

Hallo allemaal, voor wie mij nog niet kent, ik heet Fred
en ben een buikpotig landtype, niet te verwarren met die mormels in zee
overal waar ik ga, tors ik mijn huis met me mee
volgens sommigen ben ik te herkennen aan een trage tred.

Laatst schold iemand mij uit voor slijmerd, notabene een goede vriend
hij had het vast niet slecht bedoeld
maar u begrijpt dat onze ‘liefde’ sindsdien enigszins is bekoeld
wellicht ten overvloede: ik heb mijn sporen ruimschoots verdiend.

Al met al maak ik ’s nachts toch aardig wat kilometers
maar dat heeft de goegemeente echt niet door
die ligt dan lekker te ronken op één oor
als je ‘t mij vraagt zijn die homo sapiens ontzettende betweters!

Deze winter had ik mij onder een steen verschanst en kwam er onlangs onder vandaan
want als de lente zich aandient, is mijn trek in zo’n fris groen blaadje niet te stoppen
nu ben ik de onschuld zelve, toch word ik behandeld alsof ik iets heb misdaan
iets vergelijkbaars heeft toch ook de mens zolang die maar (online) kan shoppen?

Overigens met dat groene blaadje bedoelen ze meestal een jonge griet
toch slaat dit nergens op want ik ben tweeslachtig, een hermafrodiet
grensoverschrijdend gedrag is mij ook volkomen vreemd
ach, wat men tegenwoordig al niet claimt…

Ik vind de mens zo hypocriet; neem nou Frankrijk daar ben ik zowaar een delicatesse
is Fred ineens een escargot en ligt innig met een blaadje sla op een plateau
en blijkt er voor mijn soort een bijzonder buitenissige interesse
zeg nou zelf een ‘petit gris’ klinkt dat niet sexy?
En toch douwen ze je door hun strot, c’est fini!

Moraal van dit verhaal:
het maakt niet uit waar je eindigt als slak
maar behoed je voor de GFT-bak!!

Arja Scheffer, april 2023

(pseudoniem Frédérique, voor intimi: Fred)

Flaco
de oehoe
werd na te zijn
bevrijd een nationale
beroemdheid en groeide
uit tot een symbool voor moed
wijsheid en aanpassingsvermogen
sinds hij de wieken nam het luchtruim
zijn universum werd en zijn ster rees als een
komeet na jarenlange gevangenschap streek hij
neer in CP waar zijn nieuwe uitzicht hem prima beviel
dagelijks aangestaard door horden nieuwsgierigen onder
biologen ecologen ontstond een maatschappelijke discussie en
dierenliefhebbers vroegen zich af of de uil zijn vrijheid wel aan kon of
dat hij in gevangenschap beter af was zijn verzorgen zetten alles in het
werk om de uil te vangen maar de roofvogel was de mens steeds te slim af

Flaco
werd door
activisten wel
de vrijheid gegund
maar tegenstanders
vreesden dat hij het niet
zou redden hij had immers nooit
geleerd om te jagen maar de uil vloog
hooghartig aan het lokaas voorbij zijn eigen
kostje scharrelde hij wel bij elkaar onderzoekers
vonden in de braakballen resten rat en dat voedde weer
een nieuwe angst omdat de ratten werden bestreden met gif
en een vergiftigde rat zou de roofvogel wel eens fataal kunnen
worden bovendien was het stadsverkeer een gevaar en dreigde Flaco
te pletter te vliegen tegen torenhoge gebouwen vreesde de vogelbescherming

Flaco
keek fier
uit over de
bezoekers hier
dreigde weer de tol
van roem volgens critici
zijn sterstatus zou zoveel
kijkers lokken dat de uil werd
opgejaagd en dat was een aanslag
op zijn energie dat hij nodig had om te
het jagen een vogelaar identificeerde zich
liever met het aanpassingsvermogen van de vrije
vogel en voorstanders van de vrije opvoeding zagen
er weer een vliegende metafoor voor het ouderschap in
kinderen konden ook ouders verrassen met hun capaciteiten
en uitbundigheid als ze de vrijheid hadden om alles zelf te ontdekken
en uit te zoeken intussen had de dierentuinuil geleerd om de stijd aan te
gaan met de elementen terwijl het vertelde verhaal een eigentijdse sage werd
waaraan vertellers inzichten en levenslessen koppelden met Flaco als bron van wijsheid

Erika Visser, april 2023

De hengstenfietsclub te Leimuiden
hief soms een clublied aan dat luidde:
‘Wij hengsten fietsen blij van zin
de wijde wijde wereld in.’
Maar altijd zongen er een paar:
‘Wij hengsten fietsen in elkaar.’

Kees Stip
Uit: Het Grote Beestenfeest

In Siddeburen was een bok,
die machtsverhief en worteltrok.
Die bok heeft onlangs onverschrokken
de wortel uit zichzelf getrokken,
waarna hij zonder ongerief
zich weer in het kwadraat verhief.
Maat ‘t feit waardoor hij voort zal leven
is, dat hij achteraf nog even
de massa die hem huldigde
met vijf vermenigvuldigde.

Kees Stip, april 2023
Uit: Het Grote Beestenfeest

The feast of Saint Valentine

In the deep and darkest night of your soul
when you curse and rue the day
that you did dare to give your heart away
Take courage in the thought that you belong
Good comrade, you’re not alone
We’re here to give you shelter from the storm

In the blindness and confusion of the fight
when the blood is soaking through
we’ll come to you; we’ll come
to bind the wound

March on, march on you soldiers of the heart,
you ragged, weary crowd
You retreat in your defеat but you move on

Such a vast uncharted wildernеss to see
strange lands, strange beasts
but I’ll go where you lead, where you lead

And on the feast day of Saint Valentine
in the bleak mid-winter cold
come lay your blood-red roses in the snow,
come lay them in the snow

Don’t stop your search now
Go, by the grace of God
Keep your courage, keep your faith
and take this paper heart to keep you safe
Keep you safe, keep your hope and faith

Love will lead you safely on
love will leave you wounded
love will bring you harm
love will be the curse and be the charm
love will be the bruising and the balm
love will set you free,
love will be your bonds
love will win

Love will conquer all

Natalie Merchant. Uit het album
‘Keep your courage’, april 2023.
(Luister op bv. Spotify of YouTube.)
Hemelse muziek met onderaardse tonen.

Het festijn van Sinte Valentijn

In de diepe en zwartste nacht van je zieleleven,
wanneer je de dag beweent en verraadt
toen je je hart waagde weg te geven,
schep dan moed uit de gedachte
dat je erbij hoort, goede kameraad
je bent niet alleen, wij zijn het hier die je
een schuilplaats tegen de storm brachten

wanneer de verwarring van het strijd
je verblinden zal, wanneer het bloed
alles doorweekt, dan komen wij naar je toe
om de wond te verbinden

marcheer voort, marcheer voort, jullie soldaten
van het hart, jullie afgeraagde, afgematte meute
na de nederlaag het gevecht verlaten
maar onversaagd gaan jullie door

zo’n onmetelijk ongetekende wildernis valt
nog te ontdekken, vreemde landen,
wonderlijke beesten, maar ik zal gaan
waar jij me brengt, waar jij me leidt zal ik zijn

en kom naar het festijn van Sinte Valentijn,
om in de snijdende koude van midwinter
je rozen bloedrood in de sneeuw te vlijen

staak je zoektocht nu toch niet
maak vaart, onder Gods gena
houd moed, koester je geloof
en aanvaard dit papieren hart
dat je behoedt, hard jezelf,
bewaar je hoop en wat je gelooft

liefde zal je veilig verder leiden
liefde zal je de benen breken
liefde zal je laten lijden
liefde zal een vloek uitspreken
liefde zal je ook bevrijden
door liefde raakt je lijf geschonden
maar ook balsemt ze je wonden
liefde zal je laten zwieren
liefde wordt je bondgenoot
beminnen zal zegevieren

liefde zal alles overwinnen

Vertaling Dick van Welzen, mei 2023

De witneussnater is een bijzonder dier,
ijdel en fier staat hij iedereen te woord.
Hij houdt van publiek en pers.
Parmantig betreedt hij podium of toneel
en gelukzalig speelt hij met veel elan zijn rol
van mooiprater over boreaal of anderszins
koloniaal moreel om daarna
te genieten van het gekrakeel.
Ja, die witneussnater is echt geen gewone kater
of een doorsnee eend want hij is apetrots
op zijn fraai gevormde neus
waaruit hij kan blazen en die hij graag
in smeulende vuurtjes steekt.
Maar een goed verstaander
voelt al aan zijn water
dat dit geblaat en raar gesnater
voortkomt uit een klimaat
dat louter zorgt voor nijd en haat.

Bertje van Delden, april 2023

Meer gedichten zijn te vinden in het overzicht Dichters van A tot Z!